medische trainingstherapie shockwavetherapiegroningen

Medische trainingstherapie en shockwavetherapie

Als de shockwavetherapie behandelingen zijn afgerond is het zinvol middels specifieke medische trainingtherapie, oefeningen de belastbaarheid naar sport of andere activiteiten weer op te bouwen. Vaak hebben de laatste behandelingen shockwavetherapie een lange interval van b.v. 1 a 2 mnd. Intussen kunt u uw activiteiten weer opbouwen. We kunnen u hierin begeleiden en dit zonodig bijsturen. Vaak betreft het specifieke oefenvormen.

THETRA is een (para-)medisch, sportgezondheidscentrum met verschillende specialisten en producten in huis en waar tussen de verschillende disciplines nauw wordt samengewerkt. Thetra is als centrum gespecialiseerd in sportfysiotherapie, medische trainingstherapie en werkt intensief samen met de MSK-arts die ook haar praktijk in Thetra heeft.

behandelvormen

Trainingsvormen:

Chronische klachten
Langdurige chronische pees- en slijmbeursaandoeningen kunnen zeer hardnekkig zijn, en blijken met de bekende methodes vaak moeilijk te behandelen. Vanwege het succes bij deze aandoeningen, met een geheel nieuw ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst apparaat, hebben wij het initiatief genomen om shockwavetherapie te starten en te combineren met een specifiek revalidatie- trainingsprogramma en/of orthomanuele geneeskunde als nazorg voor uw klacht, zodat u uw sport op niveau op een verantwoordelijke manier weer kan uitoefenen.

Achtergrond van het oefenprogramma:
Pezen reageren bij overbelasting eerst met een ontstekingsreactie, welke nog reageert op medicijnen als NSAID, mits daarbij de negatieve factoren worden geëlimineerd. In een later stadium treden degeneratieve (het materiaal vertoont verminderde kwaliteit) veranderingen van de pees op, welke in een beginstadium goed behandelbaar zijn. Wordt er niet goed behandeld, dan kan de pees dermate slecht van kwaliteit worden, dat een ruptuur (scheur) kan optreden. Er is een grotere kans op (micro)rupturen. Rust (deels) is aangewezen, omdat hierdoor de kwaliteit van het peesweefsel verder zal verslechteren.

Excentrische oefentherapie
In de praktijk heeft excentrische oefentherapie op dit moment de voorkeur. Deze oefenvorm is recent in meerdere RCT’s (Randomised Clinical Trials) onderzocht. Hierbij wordt aanvankelijk alleen belast waarbij waarbij de spier infunctie verlengt wordt tijdens de oefenvorm. Als het peesweefsel zich herstelt kan isometrisch en in het laatste stadium concentrisch (waarbij de spier verkort wordt tijdens de functie) worden geoefend. Daarna wordt overgegaan op functionele oefentherapie (specifieke vormen passend bij de betreffende sport). Het oefenprogramma dient dagelijks meerdere keren te worden herhaald (thuis). De sessies op Thetra zullen veelal 2x week plaatsvinden. Langzaam kan op geleide van de pijnklachten de belasting worden opgevoerd. Uw sportfysiotherapeut zal u adviseren hoe het specifieke programma, vaak al in fases uitgevoerd, precies voor u ingevuld zal worden. Wanneer u kunt overgaan op de 2e/3e fase, zal worden overgegaan naar functionele oefentherapievormen tot uw normale sportbelastingniveau is hersteld.

Dit oefenprogramma valt onder de reguliere fysiotherapie en zal als dusdanig gedeclareerd kunnen worden als u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie gedekt is. Thetra heeft met (bijna) iedere zorgverzekeraar een contract voor fysiotherapie afgesloten en is aangesloten bij de betreffende beroepsverenigingen (KNGF, beroepsgroep fysiotherapie en NVFS, beroepsgroep sportfysiotherapie).

Kosten behandeling met shockwavetherapie ›


Thetra, centrum voor therapie en training

De praktijk behandelt patiënten met radiale of gefocusseerde shockwavetherapie. Aanvullende diagnostiek met echografie.

Indien nodig zal deze therapie gecombineerd worden met een begeleid specifiek oefen-/trainingsprogramma om de oorzaak van de klacht te achterhalen en/of verbeteren. Met deze combinatie van therapie kunt u snel weer pijnvrij bewegen en sporten. 


medische trainingstherapie thetra