behandeling shockwavetherapie groningen

Behandeling met shockwavetherapie

Hoe wordt shockwave therapie uitgevoerd?
Voor de behandeling met shockwavetherapie wordt de pijn zone gelokaliseerd en gel op de huid aangebracht voor een betere geleiding van de geluidsgolven. De behandeling van de shockwave is niet pijnloos, m.n. bij het begin is er een duidelijke pijnsensatie aanwezig, die afneemt in de loop van de behandeling waardoor de intensiteit weer opgevoerd kan worden. De vervolgbehandelingen zullen steeds minder pijnlijk worden omdat de peesaandoening ook steeds meer herstelt.

Uw eerste behandeling start met:
Bij het eerste bezoek vind een uitgebreid vraaggesprek over de klacht plaats, deze wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek en tests.
Vaak wordt er van echografie gebruik gemaakt om een goede diagnose te stellen en het weefsel in de diepte in kaart te brengen.

Behandelsessies:

  • gemiddeld 1 x per week
  • Tussen de behandelingen houden we een interval aan van 7 - 10 dagen
  • 2 tot 5 behandelingen in totaal, afhankelijk van het behandelresultaat.
  • Evaluatie en rapportage naar de verwijzer

Indien daarnaast nog nodig volgt:

  • Preventief (trainings)advies
    Om te voorkomen dat dezelfde aandoening snel terug keert kan het zinvol zijn om aan het eind van de shockwave sessies een specifiek trainings-begeleidingsprogramma te volgen om de kwaliteit van het peesweefsel te trainen en te testen d.m.v. specifieke spierkracht en coordinatieve tests.
  • Thetra kan behandelvormen combineren met shockwavetherapie zoals EPTE, MSK-arts, dry-needling.

Ook heeft Thetra contact in de regio met o.a. (sport)podotherapeuten en sportartsen om bij afwijkende of aanvullend klachten en/of resultaat overleg te hebben. Voor meer informatie over al onze behandelvormen kunt u tevens de website van Thetra bekijken.


Heeft u één van deze klachten?

Dan kan shockwave therapie voor u misschien een oplossing bieden!.

U bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en artikelen hierover 


behandeling shockwavetherapie thetra