Trainingstherapie Thetra

Trainingstherapie Thetra

THETRA is een (para-)medisch, sportgezondheidscentrum met verschillende specialisten en producten in huis en waar tussen de verschillende disciplines nauw wordt samengewerkt. Thetra is als centrum gespecialiseerd in sportfysiotherapie, medische trainingstherapie en werkt intensief samen met de arts orthomanuele geneeskunde die ook haar praktijk in Thetra heeft.

behandelvormen

(Para-)medische behandelvormen:

 • orthomanuele geneeskunde,
 • sportfysiotherapie,
 • medische trainingstherapie

Tainingsvormen:

 • groepstraining,
 • vrije fitnesstraining,
 • fysiofitness,
 • fysiofitheidsscan

Bedrijfsinterventies:

 • bedrijfsfysiotherapie,
 • werkplekonderzoek,
 • reintegratietrajecten,
 • bedrijfsfitness

Chronische klachten
Langdurige chronische pees- en slijmbeursaandoeningen kunnen zeer hardnekkig zijn, en blijken met de bekende methodes vaak moeilijk te behandelen. Vanwege het succes bij deze aandoeningen, met een geheel nieuw ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst apparaat, hebben wij het initiatief genomen om shockwavetherapie te starten en te combineren met een specifiek revalidatie- trainingsprogramma en/of orthomanuele geneeskunde als nazorg voor uw klacht, zodat u uw sport op niveau op een verantwoordelijke manier weer kan uitoefenen.

Achtergrond van het oefenprogramma: Pezens reageren bij overbelasting eerst met een ontstekingsreactie, welke nog reageert op medicijnen als NSAID, mits daarbij de negatieve factoren worden geëlimineerd. In een later stadium treden degeneratieve (het materiaal vertoont verminderde kwaliteit) veranderingen van de pees op, welke in een beginstadium goed behandelbaar zijn. Wordt er niet goed behandeld, dan kan de pees dermate slecht van kwaliteit worden, dat een ruptuur (scheur) kan optreden. Er is een grotere kans op (micro)rupturen. Rust (deels) is aangewezen, omdat hierdoor de kwaliteit van het peesweefsel verder zal verslechteren.

Excentrische oefentherapie In de praktijk heeft excentrische oefentherapie op dit moment de voorkeur. Deze oefenvorm is recent in meerdere RCT’s (Randomised Clinical Trials) onderzocht. Hierbij wordt aanvankelijk alleen belast waarbij waarbij de spier infunctie verlengt wordt tijdens de oefenvorm. Als het peesweefsel zich herstelt kan isometrisch en in het laatste stadium concentrisch (waarbij de spier verkort wordt tijdens de functie) worden geoefend. Daarna wordt overgegaan op functionele oefentherapie (specieke vormen passend bij de betreffende sport). Het oefenprogramma dient dagelijks meerdere keren te worden herhaald (thuis). De sessies op Thetra zullen veelal 2x week plaatsvinden. Langzaam kan op geleide van de pijnklachten de belasting worden opgevoerd. Uw sportfysiotherapeut zal u adviseren hoe het specifieke programma, vaak al in fases uitgevoerd, precies voor u ingevuld zal worden. Wanneer u kunt overgaan op de 2e/3e fase, zal worden overgegaan naar functionele oefentherapievormen tot uw normale sportbelastingsniveau is hersteld.

Dit oefenprogramma valt onder de reguliere fysiotherapie en zal als dusdanig gedeclareerd kunnen worden als u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie gedekt is. Thetra heeft met (bijna) iedere zorgverzekeraar een contract voor fyiotherapie afgesloten en is aangesloten bij de betreffende beroepsverenigingen (KNGF, beroepsgroep fysiotherapie en NVFS, beroepsgroep sportfysiotherapie).

Kosten behandeling met shockwavetherapie ›