Echografie bij shockwavetherapie

Echografie bij shockwavetherapie

Echografie wordt toegepast voor beoordeling van musculoskeletale (spier/bot) aandoeningen van de schouder, elleboog, pols/hand, heup, knie en enkel/achillespees. Spierscheuren, zoals bijvoorbeeld een zweepslag, kunnen ook prima worden beoordeeld en gevolgd in herstel.

Wat is echografie?mr7
Bij echografie wordt gebruikt gemaakt van hoog frequente geluidsgolven, die voor het menselijk gehoor niet waarneembaar zijn. De geluidsgolven worden het lichaam ingezonden door een transducer (kleine scanner, taster) direct op de huid te plaatsen. De transducer is een apparaatje dat geluidsgolven kan zenden en ontvangen. Om het geluid goed te kunnen ontvangen en uitzenden zit er gel tussen de transducer en de huid. Het uitgezonden geluid wordt door de organen in het lichaam teruggekaatst (echo) naar de transducer. Het teruggekaatste geluid wordt door een computer in een elektrisch signaal omgezet, waardoor op de monitor een beeld, bestaande uit grijstinten, ontstaat.

Toepassing
Echografie wordt in onze praktijk alleen toegepast voor beoordeling van musculoskeletale (spier/bot) aandoeningen van de schouder, elleboog, pols/hand, heup, knie en enkel/achillespees. Spierscheuren, zoals bijvoorbeeld een zweepslag, kunnen ook prima worden beoordeeld en gevolgd in herstel. Echografie is pijnloos en niet schadelijk en kan zo vaak als gewenst worden herhaald.

Kosten en vergoeding
Er is nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als het onderzoek plaatsvindt na verwijzing door een huis-, sportarts of specialist, wordt het onderzoek als consult gedeclareerd en wordt dit vergoed door uw verzekering (mits u bent verzekerd voor fysiotherapie).

Echografie dient om de indicatie in beeld te brengen en duidelijkheid te verschaffen over het aangedane weefsel. Ook wordt echografie gebruikt voor de specifieke plaatsbepaling bij o.a. gefocusseerde shockwavetherapie.

De indicaties die we met echografie kunnen zien zijn o.a.:

  • Chronische schouderklachten door kalkafzetting op de pezen
  • Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
  • Pijn net onder de knieschijf (Infrapatellaire tendopathie)